8. Inkluzívne vzdelávanie od počiatku

Popis projektu

Pre odbory, na ktorých sa dá vyštudovať učiteľstvo by sa malo dať zapojiť aj do predmetov ako inkluzívne vzdelávanie, vývojové poruchy detí, včasná intervencia, aby sa budúci učitelia dokázali popasovať aj s deťmi, ktoré potrebujú trochu iný prístup. Učitelia často nevedia s čím sa stretávajú a ako to riešiť.

Komu bude projekt prospěšný

Všetkým budúcim učiteľom, aby lepšie pochopili študentov. Pre rodičov, ktorí sú často zúfalí, a predovšetkým pre deti, ktoré často trpia neprijatím zo strany školy. Hovorím najmä o deťoch s poruchou autistického spektra, ktoré sú veľmi šikovné, no učitelia nevedia ako k nim pristupovať.

Co zhruba budeš k projektu potřebovat?

Spoluprácu pedagogickej fakulty a tiež odboru psychológie s katedrami, na ktorých sa dá študovať učiteľstvo. Išlo by o zahrnutie predmetov inkluzívneho vzdelávania a vývojových porúch aspoň ako B predmety dostupné pre všetky učiteľské odbory z každej fakulty.

Existuje někde již podobný projekt?

Ešte som o podobnom projekte nepočula, a preto som o to viac motivovaná to dosiahnuť. Sama som už zisťovala, aké sú v tomto smere aktuálne možnosti.

Dej projektu hlas!

* Hlasy aktualizujeme jednou během dne, proto se prosím nelekejte, jestliže se Váš hlas nezapočte ihned.

Dej projektu hlas!