5. A přece…; A přesto…

Popis projektu

Forma: Snadno dohledatelné, přehledné a laikům srozumitelné interaktivní webové stránky, nabízející psycho-edukaci, online-zážitky a odborně podložené relevantní informace… Funkce: Online psychologická a informační podpora pro ty, kdo zjistili, že cesta k biologicky vlastnímu dítěti bude náročnější než čekali, nebo nebude možná vůbec. Účelem bude normalizace specifických psychických potřeb v traumatické situaci (jakou diagnóza “neplodnost” bezpochyby je), psychologická a lidské podpora v těžkých chvílích a nabídnutí možností, jak situaci zvládnout co nejlépe. Web návštěvníkům poskytne mimo informace a materiály k podpoře odolnosti a psychického zdraví prostor pro online-zážitky, konkrétně pro ventilaci emocí, destigmatizaci neplodnosti a bezdětnosti, sdílení zvládacích strategií (online svépomocné skupiny), symbolické projití si různými fázemi truchlení nad ztrátami mnoha druhů, kontakty na odbornou pomoc (např. mapa pomoci, přehled krizových linek, databáze odborníků, kteří s touto tematikou pracují),… Soukromá poznámka: O souvislosti psychiky s poruchami plodnosti jsem napsala poměrně hloubkovou bakalářskou práci (pod jménem Tereza Ungrová), za popisem projektu mám tedy docela konkrétní představu. Zároveň mám do dané problematiky vhled i díky zkušenostem osobního charakteru.

Komu bude projekt prospěšný

Lidem (primárně má být web určen ženám, později je cílem přidat paralelní sekci pro muže, případně i smíšenou), kterým se dlouhodobě nedaří počít dítě, jsou na vzestupy a pády svých nadějí sami (tzn. bez odborné pomoci a často kvůli stigmatu i bez podpory blízkých) a snaží se o jeden nebo více z následujících cílů: – Zorientovat se ve své situaci, přijmout ji. – Vyrovnat se s nepříznivou reprodukční prognózou. – Dojít k rodičovství jinou cestou (adopce, darované gamety, pěstounství aj.). – Najít naplnění v jiné než mateřské roli. – Zvládat při této zahlcující situaci pečovat i o jiné oblasti svého života a čerpat z nich sílu.

Co zhruba budeš k projektu potřebovat?

Podporu – finanční a kompetenční pro tvorbu a později pro jeho správu (aktualizovaní “evidence based” informací, resp. pro moderování webu. Disponuji grafickými dovednosti a jasnou představou o struktuře webu a jeho funkcích, neumím je však technicky uskutečnit.

Existuje někde již podobný projekt?

Nevím. V ČR vím o mnoha projektech, které cílí na cílové skupiny “sousedící” s tou “mojí” cílovou, nikoli tu samou (podpora při perinatální ztrátě, neziskovky pro náhradní rodiče, skupiny sdružující ženy s cílem podpořit plodnost aj.). Existující Alternativy v ČR: a) Psychologické služby obecně (Krizové linky, psychoterapeuti, ve vzácných případech psychologové v centrech asistované reprodukce) b) Knihy. c) Špatně dohledatelné webové stránky, kuse zpracovávající (většinou laicky, nebo s reklamním podtextem IVF klinik) různé části daného tématu. d) Jednotlivci na volné noze – fertility koučové, fyzioterapeuti zaměření na podporu početí, celostní lékaři, IVF koordinátorky a průvodkyně, reprezentanti alternativních metod…. Naopak, strukturou existují podobné projekty, ale cílené na jiné skupiny lidí (např. web reagující na krizi v Covidu, www.opatruj.se).

Dej projektu hlas!

* Hlasy aktualizujeme jednou během dne, proto se prosím nelekejte, jestliže se Váš hlas nezapočte ihned.

Dej projektu hlas!

* Hlasy aktualizujeme jednou během dne, proto se prosím nelekejte, jestliže se Váš hlas nezapočte ihned.