4. TutorINg

Popis projektu

Projektů které se zaměřují na doučování dětí je několik, ale TutorINg má přeci jen několik aspektů, kterými se liší. Cely projekt například není jen o doučování, ale primárně a propojování dvou sociálních skupin- studentů gymnázií a dětí ze sociálně slabších rodin. U studentů, kteří prochází stadiem formace své osobnosti a identity je důležité probouzet sociální cítění. Dětem ze sociálně slabších rodin může individuální kamarádský vztah se starším tutorem motivovat a to například i skrze různé kulturní aktivity, kterých by se společně účastnili. Každý týden by pravidelně probíhala jedna schůzka tutora s dítětem, na které by dítě probralo s tutorem věci, kterým ve škole nerozumí, nebo by společně vymysleli jiný program jako hraní her, nebo by vyrazili za kulturou např. do divadla, muzea či galerie.

Komu projekt pomáhá?

Dětem ze soc. slabších rodin a studentům středních škol.

O autorce

Martina Střechová

Jsem studentkou KISKu na FF MUNI a nově i FAVU. Jako dobrovolník jsem působila či působím v organizacích Domov pro mne, Vstaň a choď, Centrum Kociánka a především již 14 let ve skautu.

Dej projektu hlas!