2. Kumpán

Popis projektu

Spolupráce mladých dospělých a seniorů. Jedná se o mladé dospělé opouštějící ústavní výchovu, bez pevného rodinného zázemí, citové, finanční opory a zajištění. Seniory, jež mají i nadále zájem o aktivní způsob života. Projekt dává šanci oběma věkovými skupinám sdílet svůj čas, zájmy, zkušenosti a podílet se na spoluutváření věkově přesahující formy přátelství. Projekt zpočátku předpokládá aktivní zapojení formou společného setkávání, trávení volného času, zájmů, předávání znalostí, případně také spolubydlení. Varianty vzájemného sdílení jsou otevřené zájmům a nastavení obou stran.

Komu projekt pomáhá?

Mladým dospělým opouštějícím dětský domov a seniorům.

O autorce

Zdenka Hlaváčková

Absolventka PdF MUNI, oboru speciální pedagogika a studentka FF MUNI oboru psychologie.

Dej projektu hlas!

Dej projektu hlas!