1. Pojď ven se čtyřnohým kamarádem

Popis projektu

Samoživitelka by se spojila s přísloušnou osobou, domluvili by se na příslušný čas a místo. Samoživitelka by osobě předala své děti/dítě a osoba by si s dítětem spolu se psem hrála, šli na procházku, pečovali o pejska (záleželo by na dohodě). Setkání by se ale mohla účastnit celá neúplná rodina. Celé setkání by mohlo trvat hodinu, ale klidně také tři hodiny. Vlastně takové lepší hlídaní dětí. 😀 Benefitem pro samoživitelku by bylo to, že během té doby by měla prostor pro sebe nebo i pro práci. Benefitem pro dítě by bylo to, že by také mohlo chodit na procházky se čtyřnohým kamarádem jako jeho vrstevníci i přesto, že finanční situace rodiny mu nedovolí vlastnit zvíře.

Komu bude projekt prospěšný

Projekt by byl prospěšný pro samoživitelky a jejich děti.

Co zhruba budeš k projektu potřebovat?

K projektu bych potřebovala peníze na získání certifikátu pro canisterapii (cca 3000 Kč). Dále by byly nezbytné peníze na tvorbu letáčků, plakátů a nějakou reklamu, pravděpodobně i webové stránky (nanejvýš 10 000 Kč), aby se o projektu mohly samoživitelky dozvědět a také by bylo potřeba nakoupit nějaké hračky pro psa i děti (2000 až 5000 tisíc).

Existuje někde již podobný projekt?

O ničem podobném jsem zatím neslyšela. Zatím akorát probíhají návštěvy psů v domovech pro seniory, v dětských domovech, různých léčebnách nebo školách, případně ve školkách.

Dej projektu hlas!

* Hlasy aktualizujeme jednou během dne, proto se prosím nelekejte, jestliže se Váš hlas nezapočte ihned.

Dej projektu hlas!

* Hlasy aktualizujeme jednou během dne, proto se prosím nelekejte, jestliže se Váš hlas nezapočte ihned.