1. Hravé učení pro prvňáčky v Brně

Popis projektu

Cílem projektu je srozumitelnější pochopení učební látky prvňáčků díky praktickému pojetí výuky formou her a pohybových aktivit.

Během některých lekcí by se děti dověděly o první pomoci a krizových situacích.

Výuka na workshopech by se realizovala v prostorách Filozofické fakulty MU v Brně.

Dobrovolnými lektory dětí by byli nejen současní pedagogové, ale i budoucí, pro které by výuka byla zárověn stáží. Projekt by byl uskutečněný na základně požadavků dětí a rodičů prostřednictvím formuláře ZŠ.

Komu projekt pomáhá?

Žákům prvních tříd ZŠ.

O autorce

Denisa Svobodová

Studuji na Filozofické fakultě MU program Sdružená uměnovědná studia, zajímám se o umění a hudbu.

Dej projektu hlas!

Dej projektu hlas!